ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи условия

за ползване на услугите, предоставяни от  Upi Beauty & Spa

Част I. Общи положения

Работното време на Upi Beauty  e от 8.00 до 20.00 часа. Информация за работното време на отделните съоръжения и графиците на персонала  се получава от рецепцията.
Членовете и посетителите на Клуба са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.
Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията.  Пушенето във всички помещения на Клуба е строго забранено.

Членство
Членството в Upi Beauty  става само след покана. Поканеният трябва да попълни, подпише и подаде на рецепцията формуляр, с който се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред . Upi Beauty  гарантира конфиденциалност на личните данни. Ръководството на Клуба си запазва правото да променя условията за членуване или метода на одобряване на членството.

Членски карти

Членската карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

Фирмена карта

Служителите на една фирма могат до ползват обща сметка в Upi Beauty, но с отделни лични карти за всеки отделен член. Общата сметка е заредена с определена сума, която се разпределя според желанието на членовете на фирмата. Отстъпка се прави върху общата сметка.

Права на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба Upi Beauty  може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

Задължения на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Upi Beauty трябва:

  • да пази доброто име на Upi Beauty
  • да спазва Правилника за вътрешния ред
  • да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители
  • да пази имуществото на Upi Beauty
  • да носи отговорност за личните си вещи.

Прекратяване на членството

Всеки член на Upi Beauty  може да прекрати членството си по всяко време без предизвестие.VIP картите с отстъпка се отнемат, в случай че клиента не е посещавал Upi Beauty  в период от  6 месеца .
Upi Beauty може да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника за вътрешния ред.
За възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи, ръководството на Upi Beauty  не носи отговорност.
Ползванетото на съоръженията от член или посетител на Upi Beauty  по начин, нарушаващ цялостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност от страна на Upi Beauty a срещу извършителя.

Резервации

Резервации се правят на абонаментен принцип. При наличие на свободни единични часове, членовете и посетителите могат да правят и единични резервации. Резервации се приемат по телефон, по интернет (само при наличие на достатъчна сума по членския профил) или лично на рецепцията. Upi Beauty  гарантира единствено платени и направени чрез рецепцията резервации. В противен случай Upi Beauty  запазва правото си да продаде резервирания час. Анулираните резервации се актуализират всекидневно.
Членовете, чакащи резервации се уведомяват лично или по телефона в най-кратък срок.
Резервациите подлежат на проверка, за да се избегне нерегламентираното ползване на съоръженията.
Треньор или инструктор, който не е в трудовоправни отношения с Upi Beauty няма право да работи в Upi Beauty, независимо от личните му отношения с неговия / наш клиент (роднински, приятелски, съпружески, професионални и т.н). Външен треньор е лице, което е завършило или учи в  НСА и / или е получило сертификат от сертифицираща организация и / или се самоопределя като треньор, поради своя професионална подготовка, лични качества, успехи.Член на Клуба може да ползва външен треньор само след писмено заявление до ръководството на Upi Beauty и получено от него разрешение.
Ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи членовете биват предварително уведомявани.

Фитнес

Членовете на Клуба трябва да бъдат в спортно облекло и  маратонки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите  първоначални указания за ползване на уредите. Членовете и посетителите могат да резервират тренировка с инструктор. Отделни съоръжения не могат да бъдат резервирани. Позволени са само тренировки с тежести и упражнения с машини.
Задължително е поставянето на кърпа върху уредите, които се ползват в легнало положение.
Забраняват се всички контактни спортове.
Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ ако с действията си би могъл да повреди имуществото на Upi Beauty
Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава. Деца до 10 годишна възраст могат да използват уредите само с инструктор.
Членовете и посетителите на Клуба Upi Beauty  следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора.

Съблекални

Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Upi Beauty  не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи оставени в шкафчетата. Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от Ръководството на Upi Beauty, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал. Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.

Сауна

Членовете и посетителите на Upi Beauty  получават информация за използването на  сауната от рецепция. Задължително е ползването на чехли или джапанки в помещението. Забранено е използването на мед и други продукти, които повреждат повърхностите в сауната.

Солариум

Членовете и посетителите на Клуба получават информация за използването на солариума от рецепцията. След използване на солариума очилата се връщат на рецепцията.

Масажи

Предварителни резервации се правят на рецепцията. Масаж, започнал със закъснение по независещи от Upi Beauty  причини, следва да приключи  в рамките на предвиденото за съответния масаж време и график. Задължително е ползването на чехли или джапанки в помещението. Масажистите задължително предупреждават, че антицелулитните масажи са силови и е възможно  да се образуват повърхностни хематоми.